Messaggi alieni da una galassia lontana

Leggi i messaggi alieni decifrati da umanambiguita.com, conosci Alienu? Cosa ti comunica l’extraterrestre? Prova anche tu a decifrare i suoi messaggi, parodia aliena

Parodia in

slang italo africano

SII! Sei Alienu, si, hai ricivutu missaggiu 

Messaggi

 

SII! Uura rispundiri, mi sinti? Pruntu? Ok!

Si Amicu, ricivutu ultimu missaggiu

Vui tirristri mandatu tanti missaggi, cusa circari in spassiu luntanu?

Cusa?! Nu, allura sbagliatu strada vustru missaggiu

Nu amicu qui ci sulu fimmina i maschiu, qui nu truva surprisa

Ci anchi fimmina chi stare cun fimmina , maschiu pui andari cu maschiu e maschiu chi va cu fimmina

Ma maschiu rista maschiu i fimmina rista fimmina, ninti surprisa, capitu?

Qui nu pussu sbagliari cumi su Tirra

Iu sapiri! Anchi altri alieni sapiri, chi su Tirra truva surprisa, si! Tuttu spassiu sapiri cusa fari su Tirra

Dire tuoi amici di girari antinna, chi qui nutruva vustra surprisa

Truvatu altru missaggiu intirissanti uggi:

Scrittu: si nui alieni potiri mandari cuurdinati di nustru pianita

Cusa sirvi cuurdinati di pianita? Nu sapiru duvi mittiri vustra spassatura?

Già spassiu pienu di vustra ruminta,

nustru cumandanti dire chi: un giurnu rimandari ruminta tutta su Tirra

Priparati umbrillu, mi raccumandu! Chi tanta!

 

Iu Alienu vui fari dumanda:

Vui tirristri, umani  sapiens, vicchi di 300mila anni, (ultimi ritrovamenti di homo sapiens: in Marocco nel 2017 ; risalenti a circa 300.000 anni fa)

 

Sii Maruccu sii, nu cambiari discursu!

Iu dire: vui multu vicchi, si!

Nu ancura stanchi di giucari cu UFU?

A Fursa di circari ixtratirristri, dupu truva viraminti, ti giuri!

Pui quandu arriva alieni e dire:

lavurare si nu finisci mali, allura piangiri

nu vuliri più alieni, dire alieni cattivi

 

Ancura una dumanda:

Vui multu sicuri di andari d’accurdu cu alieni chi multu divirsi da vui

Ma vui nu andari d’accurdu tra vui chi sieti tutti uguali

Cumi fari andari d’accurdu cu alieni???

Dupu piangiri

pui fari casinu tantu, è?

Spiegari bini tui amici prima di circari alieni.

 

Per comprendere il linguaggio usato in questo articolo leggi:

Cos’è lo slang italo africano

Per capire chi è Alienu leggi:

Chi è Alienu? Da dove arriva il suo messaggio

 

Informazioni scientifiche sull’evoluzione della specie

Per Homo sapiens: Wikipedia

Per approfondire l’argomento sull’evoluzione della specie segui la videoconferenza di:

Alberto Piazza: Storia e geografia del gene umano

 

 

(Alienu) Ciau amicu, ci sintire

 

 

 

Lascia un commento